Over NLX

NLX is ontstaan vanuit de behoefte van gemeenten om beter samen te werken. Een gemeenschappelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling is er niet. Hierdoor is in de loop der jaren een onbeheersbare hoeveelheid en diversiteit aan koppelingen tussen ICT-systemen ontstaan. Binnen en tussen organisaties.

Achtergrond

Vanuit verschillende organisaties vonden gelijksoortige geluiden elkaar en ontkiemde zich een initiatief wat we zijn gaan leren kennen als de Common Ground beweging. Inmiddels is dat verankerd in de informatiekundige visie Common Ground. NLX, als landelijke integratie faciliteit is daar vanaf het prille begin integraal onderdeel van geweest. Het is de derde laag in het Common Ground vijflagenmodel waarmee laagdrempelig toepassing en data gescheiden kan worden.

Een oplossing als NLX, die gegevens van overheidsorganisaties verbindt, is nog niet beschikbaar. Geïnspireerd door het bewezen succes van de Estlandse X-Road besloot een aantal gemeenten om onderzoek te doen naar een X-Road voor Nederland. Vandaar NLX. NLX wordt open source ontwikkeld. Gemeenten, andere overheden en marktpartijen hebben daardoor de mogelijkheid om ontwikkelingen te volgen en mee te ontwikkelen.

VNG Realisatie ondersteunt als vereniging de community Common Ground, waarin gemeenten samenwerken aan vereenvoudiging van het informatielandschap. Dat wat binnen Common Ground klaar is voor gebruik, wordt aan alle gemeenten beschikbaar gesteld.

Illustratie van mensen die samenwerken om hogerop te komen

Onderdeel van Common Ground

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.

Nieuws en ontwikkelingen

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom NLX? Regelmatig worden er (online) technische kennissessies georganiseerd. Iedere twee weken is de sprint review waarin de voortgang van het scrum team besproken wordt. Onder andere de sprint review presentaties zijn via de onderstaande link te vinden.

A person giving a presentation on flipboard