Over NLX

NLX is ontstaan vanuit de behoefte van gemeenten om beter samen te werken. Een gemeenschappelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling is er niet. Hierdoor is in de loop der jaren een onbeheersbare hoeveelheid en diversiteit aan koppelingen tussen ICT-systemen ontstaan. Binnen en tussen organisaties.

Achtergrond

Vanuit verschillende organisaties vonden gelijksoortige geluiden elkaar en ontkiemde zich een initiatief wat we zijn gaan leren kennen als de Common Ground beweging. Inmiddels is dat verankerd in de informatiekundige visie Common Ground. NLX, als landelijke integratie faciliteit is daar vanaf het prille begin integraal onderdeel van geweest. Het is de derde laag in het Common Ground vijflagenmodel waarmee laagdrempelig toepassing en data gescheiden kan worden.

Een oplossing als NLX, die gegevens van overheidsorganisaties verbindt, is nog niet beschikbaar. Geïnspireerd door het bewezen succes van de Estlandse X-Road besloot een aantal gemeenten om onderzoek te doen naar een X-Road voor Nederland. Vandaar NLX. NLX wordt open source ontwikkeld. Gemeenten, andere overheden en marktpartijen hebben daardoor de mogelijkheid om ontwikkelingen te volgen en mee te ontwikkelen.

VNG Realisatie ondersteunt als vereniging de community Common Ground, waarin gemeenten samenwerken aan vereenvoudiging van het informatielandschap. Dat wat binnen Common Ground klaar is voor gebruik, wordt aan alle gemeenten beschikbaar gesteld.

Illustratie van mensen die samenwerken om hogerop te komen

Onderdeel van Common Ground

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.

Achterliggende standaarden

NLX is open source software die zorgt voor standaardisering van connectiviteit en technische interoperabiliteit tussen organisaties. Op basis van wat we in de praktijk leren worden standaarden opgesteld voor gebruik door de overheid. De naam van deze standaard is nog niet bekend en bij gebrek aan beter refereren we aan die toekomstige standaard op dit moment door hem de standaard te noemen zodat het verschil met NLX als open source software helder is.

Implementeren van de standaard in software

Zodra de standaard is vastgesteld, zullen naar verwachting software leveranciers de keuze maken om de standaard te implementeren in hun software, dan wel gebruik te maken van de open source code van NLX. Verschillende software producten zullen dan onderdeel zijn van eenzelfde stelsel (een set afspraken waaraan alle aangesloten deelnemers zich conformeren, allemaal gekoppeld aan eenzelfde directory). Een deelnemer kan met behulp van iedere correcte implemenatie van de standaard deelnemen. Dit kan software zijn van een leverancier of NLX als open source software via een implementatie partner.

Toekomst van NLX

Het leren met NLX is een continu proces waarbij de focus in eerste instantie primair lag op het ontdekken en leren. Met behulp van diverse (landelijke) cases blijft dit leren en waar nodig aanpassen van toepassing. Op dit moment (vanaf april 2022) krijgt het beschrijven van de standaard obv de geleerde lessen aandacht. NLX zal na het vaststellen van de standaard de referentie implementatie zijn van die standaard. Aangezien de standaard in ontwikkeling zal blijven, zal ook de referentie implementatie continu aangepast worden om nieuwe inzichten te valideren.

Mogelijke standaarden

We hebben met verschillende tijdslijnen de volgende standaardiseringsambities:

  1. gemeentelijke standaard voor die gemeenten die snel van start willen
  2. landelijke standaard voor alle (overheids) organisaties die behoefte hebben aan de standaard
  3. europese standaard om op een internationaal niveau de verbeteringen te benutten die de standaard brengt

Nieuws en ontwikkelingen

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom NLX? Regelmatig worden er (online) technische kennissessies georganiseerd. Iedere twee weken is de sprint review waarin de voortgang van het scrum team besproken wordt. Onder andere de sprint review presentaties zijn via de onderstaande link te vinden.

A person giving a presentation on flipboard